Hundens stress

Hundens stress er en fysiologisk reaktion på ydre påvirkninger, som har det formål at forberede dyret på at klare den opstående situation. Når for eksempel hunden registrerer fare, stresses den så den kan klare kamp eller flugt.

Synet at bytte stresser hunden til bedre at kunne løbe byttet op og nedlægge det. Byttet stresses ved synet af hunden for bedre at kunne klare flugten.

Kroppen sættes i alarmberedskab, når dyr stresses. Stress er en sund reaktion med overlevelsesværdi.

Hundens stress – hvordan?

Den kan kun blive patologisk, når dyret for ofte eller for længe udsættes for stresspåvirkninger. Det kan bevirke overdreven angst, aggressivitet, eller hjælpeløshed. Indlæring medfører stress, da den er en konfrontation med nye ydre faktorer.

Vi bestræber os derfor i indlæringen på, at holde hundens stressniveau så lavt som muligt, så indlæringen ikke vanskeliggøres. Det er vigtigt at kunne skabe ro i din hund.

Angst

Angst er den motivationsfaktor, som udløser, flugt eller forsvar.

Angst er en stresstilstand, hvor individets opfattelse er en given situation giver anledning til en række fysiologiske og anatomiske processer med det formål at klare situationen bedst muligt.

Betragtet som motivation er angst, i lighed med aggressivitet, en af de store mekanismer, som involverer hele hundens fysiske og psykiske ressourcer.

Angst kan være anledningen til patologisk adfærd, når hunden for ofte eller for længe udsættes for angstfremkaldende påvirkninger.

Angst kan være anledningen til patologisk adfærd, når hunden for ofte eller for længe udsættes for angstfremkaldende påvirkninger.

Angst er ALTID forbundet med underlegenhed

Afløses underlegenheden af vished, (indlæring), selvsikkerhed, aflæses underlegenhed af overlegenhed, og angsten forsvinder.

Angst udløses af ydre stimuli, som kan genkendes uden forudgående erfaring.

Hunden har et medøvrigedt kendskab til disse stimuli eller er genetisk programmeret til at genkende dem.

For eksempel flygter ulvehvalpe til deres hule, når de hører specielle akustiske signaler fra voksne medlemmer af deres flok.

Angst kan også udløses af indlærte signaler.

Hvis en hund flere gange har oplevet ubehageligheder på et bestemt sted, kan stedet udløse angstreaktioner.

Ubehagelige oplevelser med bestemte personer kan også være nok til at fremkalde angst blot ved synet af dem

Hundeejere må være forsigtige for eksempel med deres egne reaktioner og måden at behandle en hvalp på får, under, og efter en dyrlægekonsultation, hundens sovested o.l. må heller ikke forbindes med ubehageligheder.

kombinationen af angst, aggressivitet, overlegenhed, og underlegenhed er de stærkeste faktorer, som medvirker til hundens adfærd og således til hundesproget.

Hundens udtryk for konflikterne mellem disse motivationsfaktorer er meget detaljeret.

Gennem disse adfærdsmønstre kan hundene meddele hinanden meget nøjagtigt, hvordan de har det og hvad de har til hensigt at gøre.

På den måde undgør hunde, som lever i flok, alvorlige konfrontationer, som kunne resultere i livstruende lemlæstelser.

Også mennesker kan undgå unødvendige konfrontationer med hunden, såfremt vi kender til hundens udtryksmåde.

I konfliktsituationer mellem artsøvrigeller og mennesker medfører angst normalt pacificeringsadfærd, hvor den bange hund forsøger at meddele den truende, gennem aktiv underkastelse, at den accepterer den andens krav.

Forøges angsten og underlegenheden i den givne situation, vil den bange og underlegne hund reagere ved passiv underkastelse, og såfremt dette ikke har den tilsigtede effekt, altså pacificering af den anden hund, og afslutning af situationen, flygter den.

Er flugt umulig, vil aktivt forsvar finde sted gennem adfærd, som tydelig viser konflikten mellem underlegenhed og aggressivitet.

Angsten aflæses af aggressivitet, når passiv/aktiv underkastelse og flugt er virkningsløse, medens underlegenhed stadig kan aflæses i hundens adfærd.

Angst varierer i grad og kan tydeligt aflæses i hundens mimik og kropssprog.

Andre tips og tricks til dig og din hund

Adfærdsteorier

Adfærdsteorier Etologer har forklaret adfærd på mange forskellige måder, modellerne er bygget med det formål at gøre det ...
Read More

Din hund mangler rollemodel

Lederskab (Rollemodel) Hos flokdyr som etablerer sig i en rangorden er der ofte en nummer 1, kaldet floklederen ...
Read More

Brug for personlig hjælp med din hund?

Så læs mere om vores personlige løsninger nedenfor.

Shopping Cart